EKfVwM8ATTv1PkjLoMCTrJdqdTnWXV1VCX
Balance EMC
45350000.00000000