EKfVwM8ATTv1PkjLoMCTrJdqdTnWXV1VCX
Balance EMC
45901562.50000000